Číslo řízení: 132 EX 444/22-34
Datum dražby: 24.4.2023 od 8:30 h.
Nejnižší podání: 11.576.353,86  Kč
Dražební jistota: 3.000.000,,- Kč

Odhadní cena:

17.364.530,80 Kč
VS pro platbu jistoty: 99944422