Číslo řízení: 132 EX    1357/1187
Datum dražby: 25.05.2023 od 10:00 hod.
Nejnižší podání: 118.786,-  Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Odhadní cena:

178.179,- Kč
VS pro platbu jistoty: 999135711