Číslo řízení: 132 EX 6925/14
Datum dražby: 09.11.2023 od 09:30 h.
Nejnižší podání: 3.022.466,- Kč
Dražební jistota: 1000.000,- Kč

Odhadní cena:

4.533.700,- Kč
VS pro platbu jistoty: 999692514