Číslo řízení: 132 EX 29299/09
Datum dražby: 10.4.2024 od 10:00 h.
Nejnižší podání: 2.125.500,-  Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Odhadní cena:

3.188.250,- Kč
VS pro platbu jistoty: 9992929909