Dražba pozemku v o. Řitonice, okres Mladá Boleslav, 132 EX 3473/10

Led 7, 2020 | Dražby

Číslo řízení:  3473/10
Datum dražby:  27.02.2020 od 10:00 h.
Nejnižší podání:  10.000,-Kč
Dražební jistota:  3.000,-Kč

Odhadní cena: 

20.000,-Kč
VS pro platbu jistoty:  347310