Číslo řízení: 132 EX 444/22-33
Datum dražby: 2.2.2023 od 10:00 h.
Nejnižší podání: 3.025.674,40 Kč
Dražební jistota: 1.750.000,- Kč

Odhadní cena:

4.538.511,60 Kč
VS pro platbu jistoty: 99944422