Převzatá řízení o výkonu rozhodnutí dle čl. II zák. č. 396/2012 Sb., v platném znění – dne 17.03.2016

Bře 17, 2016 | Jiná sdělení

Ve smyslu bodu 8 čl. II zák. č. 396/2012 Sb., sepíše předseda soudu a soudní exekutor protokol, který se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu (Obvodního soudu pro Prahu 2), na úřední desce soudního exekutora a na internetových stránkách Exekutorské komory ČR. Dále jsou přiloženy předávací protokoly ohledně řízení výkonu rozhodnutí, která byla převzata 17.3.2016.