Převzatá řízení o výkonu rozhodnutí dle čl. II zák. č. 396/2012 Sb., v platném znění – dne 24.3.2015

Bře 24, 2015 | Jiná sdělení

Ve smyslu bodu 8 čl. II zák. č. 396/2012 Sb., sepíše předseda soudu a soudní exekutor protokol, který se bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce soudu, na úřední desce soudního exekutora a na internetových stránkách Exekutorské komory ČR. Dále jsou přiloženy předávací protokoly ohledně řízení výkonu rozhodnutí, která byla převzata 30.1.2017.