Číslo řízení: 132 EX 1291/14
Datum dražby: 08.06.2023 od 10:00 h.
Nejnižší podání: 15.000,-Kč
Dražební jistota:  4.000,-Kč

Odhadní cena:

45.000,- Kč
VS pro platbu jistoty: 999129114