Číslo řízení: 132 EX 6/21-45
Datum dražby: 24.11.2022 od 10:00 h.
Nejnižší podání: 3.043.030,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Odhadní cena:

4.564.547,- Kč
VS pro platbu jistoty: 999621