Číslo řízení: 132 EX 246/21-69
Datum dražby: 27.4.2023 od 10:00 h.
Nejnižší podání: 956.378 Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Odhadní cena:

1.434.567 Kč
VS pro platbu jistoty: 99924621